Biodiversiteit

21-01-2022

De biodiversiteit van het Saffierpark werd in 2021 via gedetailleerd veldonderzoek in kaart gebracht. Je kan de samenvatting van het hoofdstuk Biodiversiteit hier terugvinden en downloaden. 

Alvast enkele bijzondere conclusies uit het onderzoek: 

  • Het Saffierpark speelt een belangrijke rol in de bredere biodiversiteit in de wijk.
  • Het Saffierpark dient als leefgebied waar tal van diersoorten zich voortplanten, voedsel verzamelen en overwinteren.
  • Saffierpark fungeert als belangrijke groene corridor voor heel wat vogels, insecten en zoogdieren.
  • Aanleg F11 zal de huidige biodiversiteit onherstelbaar aantasten.

In juli 2023 verscheen in de Levende Natuur , tijdschrift voor natuurbehoud, -beheer en -beleid in Nederland en Vlaanderen, een mooi artikel over de groenzone van de Saffierstraat. Vanwege het rommelige karakter en de aanwezigheid van exotische heesters en tuinplanten wordt het Saffierpark als biologisch minder waardevol beschouwd. Een uitgebreide natuurinventarisatie bewijst het tegendeel, want er blijkt zich een hele interessante insectengemeenschap met een hoge diversiteit aan bijen, wespen en vliegen schuil te houden. Deze zogenaamde 'rommelnatuur' is een waardevolle ecologische oase in de stad en verdient meer aandacht en bescherming. Je leest hier het integrale artikel ‘Rommelnatuur in de stad’.

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuws over het Saffierpark en het expertenrapport.

Maak een gratis website.