EXPERTENRAPPORT

Om onze argumenten degelijk en overtuigend te onderbouwen, zochten we verschillende experten op vlak van biodiversiteit, mobiliteit, cultureel erfgoed, klimaatadaptatie en stedenbouw. Al gauw kregen we een grote groep enthousiaste deskundigen bijeen die onze bezorgdheden delen. 

Hieronder kan je per hoofdstuk het rapport raadplegen. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuws over het Saffierpark en de expertnota.

Een veldbioloog trok erop uit in het Saffierpark. Zijn bevindingen overtroffen onze én zijn verwachtingen ruimschoots. 

Mobiliteitsexperten namen de plannen van de F11 onder de loep. Dragen de plannen bij aan de modal shift? Werden er alternatieve tracés onderzocht door de stad? 

Vergroenen en ontharden zijn belangrijke maatregelen om ons te wapenen tegen klimaatverandering. Maar nog belangrijker en efficiënter is om bestaand stadsgroen te behouden.

De tuinwijken Groenenhoek zijn in maart 2019 vastgesteld als bouwkundig erfgoed. De open ruimte waar Saffierpark ligt, tussen deze twee erfgoedwijken in, onderstreept al 100 jaar mee de tuinwijkgedachte! 

VISIE EN BELEID

We zien dat onze stad op veel vlakken goed werk verzet en er een inhaalbeweging ontstaan is om te vergroenen, te ontharden,.... Deze ideeën, beleidsdoelstelling en stadsprojecten sluiten vaak aan bij onze visie op de aanpak van de F11 en het behoud van de aanwezige groenstrook. (Foto © Stad Antwerpen)

Maak een gratis website.