Geschiedenis BAF11-Groenenhoek

24-11-2021

BAF11 - Groenenhoek heeft doorheen de jaren getracht de belangen van de wijk te verdedigen en te kijken naar de impact van de verschillende plannen voor de F11 in de Saffierstraat. Gezien het gebrek aan participatie en informatie was het cruciaal om op gepaste tijden aan de alarmbel te trekken en buurtbewoners te betrekken....  


2016 : START VANUIT DE BEZORGDHEID VAN DE BUURT

21-09-2016 : gesprek van enkele bezorgde buurtbewoners bij de provincie Antwerpen met Chris Brouwers (Diensthoofd), Tina Caers (Verantwoordelijke Team Fietsen) en Sara Van Elsacker (projectleider fietsostrade) n.a.v de toekomstige fietsostrade in de Saffierstraat en de mogelijke gevolgen voor de groene spoorwegberm. De provincie wil de plannen voor de F11 in de Saffierstraat niet tonen maar geeft aan dat de 'groenstrook niet onaangeroerd zal blijven'.

18-10-2016 : Wijk-apero van het districtsbestuur in zaal Den Eglantier. Meerdere veronruste buurtbewoners zijn aanwezig en komen duidelijker te weten wat de concrete plannen voor de fietsostrade zijn : de volledige groene berm zal begraven worden onder een -grotendeels verharde-talud. Districtvoorzitter Evi Van der Planken geeft aan dat het district tot hiertoe weinig inspraak heeft gehad in deze plannen van de provincie.

10-2016 : het ontwerpplan van de fietsostrade F11, opgemaakt door studiebureau Arcadis, wordt vrijgegeven. Het ontwerp toont aan dat het district +/-2,5 ha zal verliezen aan natuur, en dat de bewoners zelf geen gebruik zullen kunnen maken van de fietsostrade, gezien ze op hoogte door de straat loopt. Bovendien toont het ontwerp aan dat de fietsostrade niet tot in de stad reikt, maar doodloopt op het ringfietspad.

30-10-2016 Buurtvergadering : een eerste buren-brief wordt gebust in de Saffierstraat met een uitnodiging tot gesprek over de plannen van de provincie. Vanwege de grote opkomst van buurtbewoners moeten we buiten afspreken in één van de tuinen. Vele bezorgden willen zich achter het initiatief van een actiegroep zetten, en het BAF11-actiecomité wordt op die dag geboren, BAF11 = Beter Alternatief Fietsostrade F11

11-2016 : een tweede burenbrief wordt gebust. Na de eerste buurtbevraging in de Saffierstraat zelf, wordt nu ook de ruimere buurt aangesproken. Er wordt een petitie opgestart.

11-2016 de papieren petitie krijgt meer dan 200 handtekeningen en de online petitie heeft na 24 uur al 60 ondertekenaars terwijl de facebookpagina en de website nog maar enkele uren online zijn.

13- 11-2016 : BAF en een groep bezorgde buurtbewoners komen samen om een foto te nemen die aangeeft dat we massaal voor maximaal groenbehoud in de Saffierstraat gaan.

16-11-2016 : infomoment van het districts- en provinciebestuur in Het Hinkelpad. Aanwezig : Luc Lemmens, Chris Brouwers, TIna Caers (provincie), Bruno De Saegher (district) en Steve D'Hulster (Mortsel). Het zaaltje zit bomvol en de gemoederen zijn verhit. Men stelt het plan voor : het traject op hoogte geniet de voorkeur, alle andere opties worden afgewezen. Kristine leest een brief voor uit naam van de ruim 400 bezorgde buurtbewoners die de petitie tekenden.

- Artikel GVA over Infomoment: Discussie laait hoog op.

- Tekst voorgelezen door BAF op het infomoment in naam van de 400+ mensen die onze strijd voor het groenbehoud steunen

- ATV reportage 13 November

24-11-2016 : in de districtsraad wordt - in aanwezigheid van een delegatie van buurtbewoners-  een motie voor meer overleg tussen provincie en BAF, weggestemd door de meerderheid.

27-11-2016 vergadering BAF-actiecomité


2017 : BAF GROEIT VERDER EN BETREKT DE RUIME BUURT

8-01-2017 : BAF-Winterdrink in het tuintje tegenover Saffierstraat 155. Een gezellig samenzijn met een drankje en soep van buurt-kokkin Lydia.

18-03-2017: werkontbijt van provincie en district : de buurtbewoners mogen met een koffie en een koffiekoek meepraten over de integratie van de fietsostrade in de Saffierstraat. In de praktijk mogen de buurtbewoners icoontjes leggen van elementen in het rest-strookje dat achterblijft na de uitvoering van de werken. Commentaar over het totale plan is niet gewenst. De verbolgenheid bij de buurtbewoners is groter dan ooit. Deze gang van zaken sterkt de BAF-groep in haar bestaansreden, vele nieuwe leden sluiten zich aan en mogelijke acties worden besproken

28-03-2017 : vergadering BAF-actiecomité

10-05-2017 : vergadering BAF-actiecomité

20-05-2017 : met enkele buurtbewoners pakken we de voortuin aan van buurtbewoner Daniel. Na de plaatsing van zijn rolstoel-lift was zijn voortuin een rommeltje van puin en aarde. We ruimen op, egaliseren de grond, en na het aanleggen van een pad door een handige weldoener worden er struiken en bloemen aangeplant.

21-06-2017 : vergadering BAF-actiecomité

10-09-2017 : vergadering BAF-actiecomité

23-09-2017 : buurt BBQ


2018 : DE CREATIE VAN HET SAFFIERPARK

21-01-2018 : BAF-Winterdrink, een gezellig samenzijn met de buurt, een hapje een drankje en een babbeltje bij een vuur.

01-02-2018 : vergadering BAF-actiecomité - voorbereiding visienota

06-2018: 340 online + 210 offline handtekeningen : 550 BAF-sympathisanten

24-02-2018 : de provincie organiseert opnieuw een 'inspraak'ontbijt in Het Hinkelpad, weer met koffie en koffiekoeken. Er is een info tentoonstelling van het conceptplan (op grote panelen) en uitleg. Van inspraak is er geen sprake, de plannen liggen vast.  Een gevoel van boosheid  en verslagenheid heerst na deze dag, bij vele aanwezige buurtbewoners.

07-03-2018 vergadering BAF-actiecomité - bespreking visienota

23-04-2018 : mineermot-actie van buurtbewoners olv buurt-natuurmens Dirk : het financieren en hangen van lijmbanden en feromoonvallen om de mineermot te bestrijden die onze geliefde paardenkastanjes teisteren. Later op het seizoen worden de vallen gekuist, en in het najaar wordt alles weer weggehaald.

6-05-2018 : 'BAF-Maak een park-Actie' : we maken enkele leegstaande tuinen vrij om er een gemeenschapstuin van te maken, een 10-tal lustige werkers klussen een hele middag in de tuin. Er wordt gezellig samen geluncht onder een stralende zon.

17-05-2018 : vergadering BAF-actiecomité

21-06-2018 : BAF- infomoment in het Saffierpark : infomoment met panelen en visienota van BAF11 met een integratief plan voor de F11, de F1 en ruimer Berchem. Onze experten stelden hun alternatief voor aan het aanwezige publiek (buurtbewoners en enkele politici van district en provincie). Een alternatief dat op alle vlakken scoort : natuurbesparend, gebruiksvriendelijker voor de buurtbewoners, en een pak goedkoper.

26-08-2018 : BAF buurtfeestje met een drink in de nieuwe gemeenschapstuin

12-09-2018 : vergadering BAF-actiecomité

22-09-2018 : buurt BBQ

22-11-2018 : vergadering BAF-actiecomité


2019 : DE VERSTERKING VAN BAF11 EN HET BEHOUD VAN DE PAARDENKASTANJES

26-01-2019 : Saffier apero

18-04-2019 : BAF overlegmoment

2019 : mineermot-actie van buurtbewoners olv Dirk

27-04-2019 Buurt-Bomenexpert Tom Deckmyn (https://www.boomingtom.be/) onderzoekt op vraag van BAF de rij van 72 kastanjebomen omdat deze door ons districtsbestuur al meermaals werden bestempeld als 'ziek' zonder aantoonbare redenen. Deze stelling wordt tegengesproken door dit rapport : de bomen blijken overwegend in goede conditie. Enkel de mineermot plaagt onze bomen, zodat de bladeren sneller bruin worden dan normaal, maar dat is voornamelijk een esthetisch probleem. Als luchtreiniger, als geluidsdemper en als beeldbepaler werken ze daarentegen meer dan prima. Opmerkelijk feit : de waarde van onze bomen ligt tussen de € 10.000 en € 23.000 per boom met een gemiddelde waarde van € 15.000, de gehele straat is dus ruim een miljoen waard aan boom.

16-05-2019 : vergadering BAF-actiecomité

04-06-2019 : BAF-ontmoeting met de mensen van GeBermte (actiegroep rond de bermen in Mortsel) - gesprek over de link tussen de groene bermen van de Saffierstraat en de bermen in Mortsel. Dit groene lint zorgt voor de verbinding tussen de natuurgebieden Wolvenberg en Klein Zwitserland, waardoor insecten e.d. zich makkelijk kunnen verplaatsen van het ene naar het andere gebied. Ook voor mensen is het een aangename 'Trage Weg' : de wandelweg van het ene naar het andere natuurgebied loopt door de Saffierstraat.

24-06-2019 temperatuurmeting (door Dirk) op een hete dag : tot wel 10 graden verschil tussen het gebetonneerde Zillebekeplein en de luwte in een Saffierpark-tuintje!

24-07-2019 06-2020 : het districtbestuur laat ook een bomenrapport opmaken door de expert van de stad en na lang aarzelen (pas in november!)wordt het openbaar gemaakt. Ook dit rapport bevestigt dat de bomen BIJ VOORKEUR BEWAARD moeten blijven, en dat ze dubbel zo oud kunnen worden dan ze nu al zijn (80 jaar).

06-11-2019 vergadering BAF-actiecomité


2020 : BAF11 LANCEERT HET SAFFIERPARK

6-01-2020 : BAF-kroegentocht in de Groenenhoek

6-02-2020 : vergadering BAF-actiecomité

03-2020: mineermot-actie van buurtbewoners olv Dirk : het financieren en hangen van lijmbanden en feromonenvallen om de mineermot te bestrijden die onze paardenkastanjes teisteren. Later op het seizoen de vallen kuisen en in het najaar alles weer weghalen.

03-2020 : de groene berm in de Saffierstraat wordt een veelgebruikte wandelweg voor mensen uit de ruime omgeving in lockdowntijd, ook voor mensen uit de binnenstad. Het wordt voor velen duidelijk dat dit een groene verbinding is tussen de Wolvenberg en Klein Zwiterland. Voor de buurtbewoners geven de tuintjes in deze periode een weldadige afleiding en rust, een sociaal moment, moestuinplezier en speelmogelijkheden voor de kinderen.

25-04-2020 : vergadering BAF-actiecomité

04-2020 : boomportretten-actie : de buurtbewoners en sympathisanten uit omliggende wijken laten zich fotograferen door onze buurt-fotograaf Gennady, bij de bomen van de Saffierstraat. Met een quote erbij wordt de foto een knappe gepersonaliseerde raam-affiche die op vele ramen verschijnt. Met dank aan het (weeral) knappe werk van onze buurt-vormgeefster Emilie, die al ons drukwerk verzorgt. Ook Bekende Vlamingen zoals Dimitri Leue, Pedro Elias en Bent Van Looy laten zich portretteren en steunen volmondig onze actie.

12-05-2020 : vergadering BAF-actiecomité

26-05-2020 : vergadering BAF-actiecomité

05-2020 : foto-actie voor het Veelo magazine van de fietsersbond

9-06-2020 : vergadering BAF-actiecomité

17-06-2020 : lancering van het SAFFIERPARK : aankondiging op grote werfborden, een initiatief van buurtbewoners en BAF11. De buurtbewoners pleiten voor het behoud van de groenstrook en willen dit stukje natuur opengooien voor de ruime omgeving zodat het toegankelijk wordt voor iedereen. Onze buurt-communicatoren Mathias en Simon vertellen alles over het nieuwe districtspark aan de belangstellende pers.

Artikels GVA, ATV en HLN

12-07-2020 : vergadering BAF-actiecomité

9-09-2020 : vergadering BAF-actiecomité

12-2020/ 01-2021 : enkele buurtbewoners (Niki, Joep, Mathias en Emilie) organiseren een hele leuke kinderspeurtocht in verschillende tuintjes. Op die manier konden ook kinderen het Saffierpark ontdekken!

2021: BAF OPENT HET SAFFIERPARK VOOR PUBLIEK EN MAAKT EEN EXPERTENNOTA OP

01-2021 BAF-Winterkaartjes-actie : iedereen die al met BAF te maken kreeg ontvangt een Nieuwjaarskaartje : 'Samen voor een prachtig Saffierpark in 2021 !' met op de voorzijde een mozaïek aan mooie bomenportretten van een brede waaier aan buurtbewoners en BV's. Met dank aan onze buurt-vormgeefster Emilie en buurt-verbinder Tine.

10-03-2021 : vergadering BAF-actiecomité

05-2021 : Hinkelpad-beleefdag op de miniboerderij van buurt-boerin Kristine: de kindjes uit enkele klassen van de lagere school Het Hinkelpad komen de kringloop van de natuur bestuderen in het Saffierpark : keuken-en tuinafval gaat naar de kippen die eitjes geven, de rest gaat op de mesthoop die compost creëert voor de nieuwe groenten, in de nieuwe grond planten de kinderenzelf hun zaadjes die ze later zelf kunnen zien kiemen en groeien. Ondertussen proeven ze van soorten sla en kruiden, lezen ze gedichten over de natuur, en leren ze hoe een bijenhotel eruit ziet.

22-05-2021 : eerste expertenvergadering met Eddy, Maarten, Mathias, Mathijs + externe experten.

30-05-2021 : Open Tuinen Dag in de Saffierstraat! In een 5-tal tuinen worden er activiteiten georganiseerd : er is een kinderparadijs met knutsel-, speel-, ravot- en leeshoekjes bij Lotte, er is een ervarings- en proefmoestuin bij Ief en Leen, een yoga en stretchsessie bij Veerle, er is het Saffierbos van buurt-verbinder Tine, en een podium waar vertellers natuurverhalen vertellen bij Marco en Kitty, er is een mini-boerderij met een serre en kippen met gidsen Dago en Jef, en een interactieve poëzietuin bij Rune en Erik. De hele straat werd opgevrolijkt door een grote giraf en muziek van papa Mojito. Het zonnetje deed de rest: er was een grote (en heel sfeervolle!) opkomst.

Er is ook een persmoment voorzien - Artikel GVA

Lente/zomer 2021 : ontelbare uren observatie en determinaties van fauna en flora in de berm door buurt-bioloog Mathijs, met hulp van Mathias

Lente/zomer 2021 : verdere samenkomsten van de expertengroep olv buurt-stedenbouwkundigen Eddy en Maarten, onder het toeziend oog van Mathias

27-08-2021 : vergadering BAF-actiecomité met bespreking expertenrapporten

13-10-2021 : vergadering BAF-actiecomité in klein comité

27-10-2021 : BAF infovergadering met voorstelling van het expertenrapport in het PeeCee café, met bijdragen van biologen, stedenbouwkundigen en mobiliteitsdeskundigen. Er zijn een 20-tal buurtbewoners en ook enkele externe specialisten aanwezig die hun belangstelling tonen en ons uitgesproken hun steun geven.

17-12-2021: Een kalender met beelden uit het Saffierpark, ontworpen door Jens Dawn, wordt verspreid en te koop aangeboden bij plaatselijke handelszaken.

18-12-2021 : plechtige overhandiging van twee laatste zomereiken-stekken uit het kunstproject ´100 oaks´ van Bart van Dijck (https://www.bartvandijck.be) en Coppejans Gallery (https://coppejansgallery.be). Deze bomen krijgen een mooie plaats in het Saffierpark

01-02-2022: lancering nieuwe website én een prachtig logo, ontworpen door grafisch ontwerper en buurtbewoner Jens Dawn.

12-02-22 : vergadering BAF-actiecomité

06-03-22 : opruimactie in de buurt, o.a. ook enkele verlaten tuintjes en 'de Wei', het mooie grote stuk Saffierpark dat half op grondgebied Berchem, half op grondgebied Mortsel ligt. 

12-03-22 : de prachtige flyers voor de parkdag met achtergrondinfo worden rondgedeeld in de heel de Groenenhoek.

27-03-2022: Tweede Saffierparkdag onder grote belangstelling van ruim 150 buren en geïnteresseerden. Gevarieerd programma met muziek, poëzie en spel voor jong en oud. BAF11 stelde ook de expertennota voor aan de buurt.   

01-05-22 : vijfde mineermot-actie

Mei -2022: Week van de Bij: verruimde aandacht voor de bijen en algemeen de biodiversiteit in het Saffierpark. 

Mei-Juni 2022: Saffierparkwandelingen met toelichting over de rijkdom van de groenstrook voor buurtbewoners en geïnteresseerden

17-06-22 : vergadering actiecomité BAF en feestje 

3-07-2022: Wandeling met ´Grootouders voor het Klimaat´ 

25-09-22 : benefiet-actie met concerten in de Wei.


Maak een gratis website.