KLIMAAT-MILIEU

26-01-2022

Onze groenstrook Saffierstraat is ongeveer 1.5 km lang en heeft een oppervlakte van circa 2,7 ha. 

Ingrepen in kwetsbare zones zoals natuurstroken, ruigten en verwilderde landschappen dwingen onderzoekers om omzichtig om te gaan met de nog aanwezige eco-evenwichten, de bestaande natuur en functies die deze natuurlijke omgeving nog vervullen op het vlak van klimaatadaptatie.

Gezien deze groenstrook volledig zal verdwijnen in zijn huidige vorm vanwege de aanleg van een fietsostrade (F11) op een verhoogde talud. Is het noodzakelijk deze aspecten grondig te onderzoeken

Het gaat dan o.a. over waterhuishouding, erosiegevoeligheid, impact op fijn stof, stikstof, klimaatinvloeden en -gezondheid. 

Je vindt het volledige hoofdstuk hier terug. 


Maak een gratis website.