BAF11-Groenenhoek in de pers

26-01-2022

BAF11-Groenenhoek kwam de voorbije jaren meermaals in de pers. We proberen telkens duidelijk te maken welke impact de F11 op onze wijk zou hebben. Hier vind je een overzicht van de verschenen berichten. 

Vraag om van Saffierstraat 'fietsstraat op proef te maken'

Gazet van Antwerpen. Dinsdag 19 oktober 2021

Vorige maand werd het concept voor de F11-fietsostrade in de Saffierstraat door het Antwerpse college goedgekeurd. Die fietsostrade komt op de groene spoorwegberm in de straat te liggen. Districtsraadslid Arnold Peeters (Vooruit-Groen) vraagt nu alsnog om die groene strook te vrijwaren en in de Saffierstraat een 'fietsstraat op proef' aan te leggen.

"Het belang van deze groenstrook in de Saffierstraat wordt door de diverse overheden schromelijk onderschat", zo stelt Peeters die daarover een motie indiende op de districtsraad dinsdagavond. "Deze groene berm van meer dan twee hectare groot is niet alleen van belang voor de rechtstreeks getroffen buurtbewoners, maar ook voor de ganse wijk Groenenhoek en in het algemeen voor de klimaatambities van Berchem, Antwerpen en Vlaanderen. Ik roep daarom nogmaals de districtsraad op om dit dossier opnieuw naar de tekentafel te verwijzen. De groenstrook is één van de meest verwilderde en structuurrijke groenzones in onze onmiddellijke omgeving met een grote diversiteit aan planten, dieren, (broed)vogels en insecten."

Peeters stelt daarom voor om van de Saffierstraat een fietsstraat op proef te maken. "Een proefproject van zes maanden dat ons de gelegenheid geeft om opnieuw grondiger na te denken over de mogelijke alternatieven voor een 'fietsostrade in de berm'."

Het voorstel van Peeters kon niet op de steun rekenen van de meerderheid. En in de stemming op de districtsraad onthielden Vlaams Belang en PVDA zich. "Dit is niet realiseerbaar omwille van technische redenen", zegt districtsschepen van Openbaar Domein Bruno De Saegher (N-VA). "De Saffierstraat is te breed om er een fietsstraat af te dwingen. Auto's gaan fietsers gewoon voorbij steken. Willen we dat verhelpen, dan moeten we zwaar investeren. Gezien de lengte van de straat spreken we algauw over 100.000 euro. Dat is niet realistisch voor een proefproject."

De groene berm naast de Saffierstraat. - © rr

Wij gaan door met protest tegen fietsostrade, maar op een positieve manier"

Gazet van Antwerpen/Stad en Rand, Ma. 31 Mei 2021

De Dag van het Saffierpark zette zondag het groen van de Saffierstraat in de kijker. De geplande aanleg van de fietsostrade F11 naar Lier betekent daar het einde van miniboerderijen en het speelbos.

De plannen voor een Saffierpark werden in juni vorig jaar al bekendgemaakt. Buurtbewoner en theatermaker Simon De Vos trad als woordvoerder op. Wijkgenoten droomden van een groene verbindingsweg tussen park Brilschans en Klein Zwitserland in Mortsel. Het Saffierpark, inclusief fietsstraat,

moest een alternatief vormen voor het plaatselijke traject van fietsostrade F11. Dat zou voor een kaalslag zorgen en het einde van de daar aanwezige volkstuinen.

Maar eind maart zette het districtsbestuur van Berchem toch het licht op groen voor een fietsostrade, op een verhoogd talud. Compensatie moet er komen via een buurtpark en maximaal behoud van de kastanjebomen. De stad neemt voor dit traject dan de uitvoering over van de provincie. De voltooiing van de F11 wordt in 2024 verwacht. Dat lijkt onontkoombaar, toch leggen de buurtbewoners zich daar niet bij neer. "We gaan verder met onze positieve acties", meldt Simon De Vos. De Dag van het Saffierpark was daar een voorbeeld van. In de tuinen kon je naar vertellingen. Een periscoop vermomd als giraf liet kinderen op een andere manier naar de buurt kijken, duidelijk een hint richting politiek. Allemaal heel fraai, maar kan dit de fietsostrade tegenhouden?

"Er hebben zich een aantal experts aangediend om de waarde van deze zone te onderzoeken. Ook mobiliteitsexpert Dirk Lauwers hoort daarbij", vertelt De Vos. "Een bioloog heeft hier bijvoorbeeld 26 verschillende soorten bijen ontdekt. Al die gegevens zijn we nu aan het verzamelen. We hopen dat het niet zover moet komen, we willen positief blijven, maar desnoods kunnen we dat als juridisch middel gebruiken. Ook de buurtbewoners van de zijstraten willen we er bij betrekken, en ze laten zien hoe divers die tuintjes zijn. Iedereen in de bres om wat politieke druk uit te oefenen."

Bewoners Saffierstraat blijven zich verzetten tegen verhoogde fietsostrade voor hun deur: "Dit prestigeproject druist lijnrecht tegen de huidige tijdsgeest in"

Het Laatste Nieuws, Ma. 31 Mei 2021

Tegen 2023 zou de aanleg van het verhoogde stuk fietsostrade ter hoogte van de treinsporen in Berchem beginnen. Dit dik tegen de zin van de bewoners van de Saffierstraat, die daarmee hun wildtuinen aan de overkant van de

straat zien verdwijnen. Om zich tegen het project te verzetten, schakelden ze experts is om de gevolgen voor de buurt te onderzoeken: "Een bioloog heeft ontdekt dat er meer dan 26 verschillende bijensoorten in de tuinen leven. Die fauna kan je toch niet laten verdwijnen?"

De dag van het park werd gisteren overal in Vlaanderen op gevierd. Ook in de Saffierstraat in Berchem viel er in de stadstuinen heel wat te beleven. "Met de 'Dag van het Saffierpark' willen we aantonen hoe belangrijk de gemeenschapstuinen in de wijk zijn voor de mensen, en ook de dieren. Een bioloog uit de buurt heeft aangetoond dat er 26 soorten in- en uitheemse bijen in de tuinen wonen. Die biodiversiteit is erg belangrijk voor een wijk", zegt regisseur en buurtbewoner Simon De Vos. Groen alternatief

Naast de bioloog, buigen mobiliteitsexperten Dirk Lauwers (UA) en Luc Van der Maelen (Ringland) zich over mogelijke oplossingen: "De experten kunnen hun input geven en laten zien dat er andere mogelijkheden zijn dan de verhoogde fietsostrade". Zelf boden Simon en de

wijkbewoners een groen alternatief aan aan de stad, maar dat werd afgewezen: "Als we hier het Saffierpark aanleggen met een zwemvijver en wandelpaden, dient het ineens als groene corridor tussen de andere parken in de buurt. Dat is in de huidige tijdsgeest van ontharding toch belangrijker dan dit prestigeproject?", klinkt het.

Het nieuwe stuk fietsostrade wordt een toevoeging van het Ringfietspad tussen Lier en Antwerpen. In ruil voor de wijk in Berchem, voorzien de plannen de aanleg van het 'Groenenhoekpark' en een groene bedekking van de talud. Daar kan De Vos zich niet bepaald in vinden: "Dat park is een schaamstrook, een peulschil van wat we nu hebben. We hebben al voorgesteld om in plaats van de fietsostrade een fietsstraat van de Saffierstraat te maken. Zowel de Fietsersbond als de experten volgen deze denkwijze, maar daar is geen gehoord naar bij de beleidsmakers. " Luchtvervuiling

Buurtbewoonster Lotte Heijtenis was al vanaf het begin tegen de aanleg van de fietsostrade voor haar deur: "De plannen vormen geen geïntegreerd geheel voor de wijk. Daarbij hebben de lockdowns aangewezen dat het belang van groen heel belangrijk is. Onze volkstuinen hebben hun nut bewezen, ze vervangen door een hoge berm met wat plantenbakken is nefast voor de hele wijk." Ook inzake de luchtkwaliteit maakt Lotte zich zorgen: "We wonen hier vlakbij de vlieghaven van Deurne en hebben het station om de hoek. Als de groene strook die we nu hebben verdwijnt, hebben we geen buffer meer tegen de uitstoot van al dat verkeer. Daarbij kost het project zo'n 11,5 miljoen euro aan belastinggeld, waar de Vlaming voor moet opdraaien. "

Het dossier ligt nu in handen van de stad Antwerpen. Schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) geeft liever geen commentaar.

Buurtbewoners Groenenhoek maken plannen voor nieuw park

ATV - 17/06/2020

Komt er een nieuw park in de Berchemse wijk Groenenhoek? Als het van de bewoners van de Saffierstraat afhangt wel. Zij willen de brede strook groen langs de spoorwegberm omvormen tot wat ze zelf Saffierpark noemen. De buurtbewoners stelden vanmiddag hun plannen voor die ze graag willen verfijnen in overleg met de hele wijk en het district Berchem. (Atv - 17/06/2020)

De reportage is te bekijken op ATV via:
https://atv.be/nieuws/buurtbewoners-groenenhoek-maken-plannen-voor-nieuw-park-100212 

Buurt droomt van nieuw park: "In Berchem is een accuut tekort aan groen"

Het Nieuwsblad/Regionaal: Antwerpen, Do. 18 Jun. 2020 

De Saffierstraat ademt in de schaduw van de spoorweg tussen Berchem en Mortsel veel groen uit. Met dank aan de volkstuintjes en de statige paardenkastanjes in de berm. Buurtbewoners dromen nu van een heus Saffierpark.

Theatermaker en regisseur Simon De Vos stelde het plan woensdag voor. In één van de volkstuintjes liggen de affiches die straks zullen uithangen. Daarop poseren ook Dimitri Leue of Pedro Elias met zijn gezin, allebei bewoners van de Groenenhoek. "Met een aantal

buurtbewoners hebben wij het plan opgevat om van de groene zone die hier al is een Saffierpark te maken", legt Simon De Vos uit. "Die zone willen we uitbreiden."

Klimaatregisseur

"De stad Antwerpen gaat werken met een klimaatregisseur, onder meer rond ontharding. Van dat plan willen wij deel uitmaken", zegt Simon. "In Berchem is er een acuut tekort aan groen, ook in de Groenenhoek. Dit zou dan een logische verbindingsweg kunnen zijn van park Brilschans over het Prieel tot Klein Zwitserland in Mortsel. We hebben gemerkt dat tijdens de coronacrisis heel wat wandelaars hier passeerden en een kijkje wilden nemen in de volkstuintjes. Die willen we in het park dan publiek toegankelijk maken. Hoe gaan we dat echt realiseren? Daar willen we iedereen bij betrekken." De politiek zal mee in het verhaal moeten stappen.

De initiatiefnemers voor het park zijn ook lid van BAF, wat staat voor Beter Alternatief Fietsostrade. De Saffierstraat ligt op het traject van de fietsostrade F11 die Antwerpen

met Lier verbindt. "Wij zijn grote voorstander van de fietsostrade, maar dan op de bestaande verharding in de vorm van een fietsstraat", zegt Simon. "Als de fietsostrade in de hoogte wordt gelegd, komt er een talud met een basis van ongeveer zes meter beton. Dit is een volledige kaalslag. Van de creatie van een groot buurtpark kan er onmogelijk sprake zijn en de kastanjebomen overleven de aanleg van een fietsostrade in de hoogte niet. We willen met een fietsstraat een waardig alternatief uitwerken. We nodigen het district Berchem uit om mee te doen met dit project. Om deze wijk klimaatrobuust te maken, hoef je niet zoveel te ontharden."

Fietsostrade

Districtsschepen Bruno De Saegher (N-VA) is in Berchem bevoegd voor Publiek domein en Straatvergroening. Hij meldt dat het plan voor een fietsostrade in de hoogte al in de maak is. "De brug die over de Deurnestraat moet, heeft zijn helling al klaar. Dit sluit aan na de werken aan de F11 in Lier."

In 2023 of 2024 moet de fietsostrade klaar zijn "Maar die maakt dan wel een heraanleg mogelijk. In ons ontwerp wordt die lange strook van verschillende percelen een groene parkzone. We voorzien stadslandbouw, wegeltjes, bankjes, enzovoorts. We willen dat wel in een synergie met de buurt realiseren. Het is een zeer lange strook. Dat kunnen we niet met eigen middelen realiseren. Die volkstuintjes worden nu privaat gebruikt. Het is een allegaartje, soms pittoresk, dan weer een halve akker. Voor ons is het nieuw dat de actievoerders afzien van dat private gebruik. We zijn alvast blij dat ze ons daarin zouden volgen", aldus De Saegher.

Buurtbewoners Saffierstraat steken koppen bij elkaar voor aanleg nieuw park: "Groene lap van 15.000 vierkante meter ligt hier voor het rapen"

Het Laatste Nieuws, Wo. 17 Jun. 2020 

Langs de Saffierstraat in Berchem ligt een groene zone van ongeveer 15.000 vierkante meter. Een kostbaar stuk groen in een district dat eigenlijk een tekort aan groen heeft en dat nu niet gebruikt wordt. Buurtbewoners hebben zich nu verenigd en zouden die groene long graag ombouwen tot een park.

Buurtbewoners van de Saffierstraat in Berchem hebben zich verenigd om de zeldzame groene lap grond in het district om te bouwen tot een heus park van 15.000 vierkante meter. Het Saffierpark, zoals de buurt hun toekomstig park zouden noemen, zou perfect kunnen aansluiten op Het Prieel en het nieuwe Ringpark rond de Antwerpse Singel. "Een ideale kans om een prachtige wandelroute in het groen te creëren", klinkt het.

Ontharden

"Vanuit de stad hoor je dat we moeten inzetten op het ontharden van de bodem zodat regenwater opnieuw kan doorsijpelen, wel dit is een uitgelezen kans. Je hoeft zelfs niet te ontharden. Dit stuk ligt gewoon voor het grijpen. Het enige wat je moet doen is het opwaarderen tot een mooi park", zeggen buurtbewoners Simon en Mathias.

Zwemvijver?

De buurtbewoners willen in een volgende stap een participatieproject opstarten om de noden van de buurt in kaart te brengen.

"De mogelijkheden zijn eindeloos. Ik denk maar aan een speelbos, wandelroutes of misschien zelfs een zwemvijver. Daarom is het nu belangrijk om zoveel mogelijk mensen samen te krijgen om een plan uit te werken", gaat Simon verder.

Enkele jaren geleden opperde de provincie de plannen om de fietsostrade er te laten aansluiten op het Ringfietspad. Een plan waar Simon en Mathias niet tegen zijn maar ze denken wel dat er goed moet worden nagedacht over de manier waarop dat fietspad ingebed wordt in de buurt.

"Er was sprake om het fietspad in de hoogte uit te bouwen. Dat zou beteken dat heel wat oude bomen zouden moeten wijken. Wij denken dat zo een fietspad perfect via de bestaande straat kan worden aangelegd. Wij hopen dat de politiek hier even creatief kan denken als wij en dat we samen tot de beste oplossing komen."

Buurt brainstormt in Saffierstraat: "Hier kan een nieuw park komen"

Gazet van Antwerpen, Wo. 17 Jun. 2020,

De Saffierstraat ademt in de schaduw van de spoorweg tussen Berchem en Mortsel veel groen uit. Met dank aan de volkstuintjes en de statige paardenkastanjes in de berm. Buurtbewoners dromen nu van een heus Saffierpark.

Theatermaker en regisseur Simon De Vos stelde het plan woensdag voor. In één van de volkstuintjes liggen de affiches die straks zullen uithangen. Daarop poseren ook Dimitri Leue of Pedro Elias met zijn gezin, allebei bewoners

van de Groenenhoek. "Met een hoop buurtbewoners hebben wij het plan opgevat om van de groene zone die hier al is, een Saffierpark te maken", legt Simon De Vos uit. "Die zone willen we uitbreiden. De stad Antwerpen gaat nu werken met een klimaatregisseur, onder meer rond ontharding. Van dat plan willen wij deel uitmaken. In Berchem is er een acuut tekort aan groen, ook in de Groenenhoek. Dit zou dan een logische verbindingsweg kunnen zijn van park Brilschans over het Prieel tot Klein Zwitserland in Mortsel. We hebben gemerkt dat tijdens de coronacrisis heel wat wandelaars hier passeerden en een kijkje wilden nemen in de volkstuintjes. Die willen we in het park dan publiek toegankelijk maken. Hoe gaan we dat echt realiseren? Daar willen we iedereen bij betrekken."

De politiek zal mee in het verhaal moeten stappen. De initiatiefnemers zijn ook lid van BAF, wat staat voor Beter Alternatief Fietsostrade. De Saffierstraat ligt op het traject van de fietsostrade F11 die Antwerpen met Lier verbindt. "Wij zijn grote voorstander van de fietsostrade, maar dan op de bestaande verharding in de

vorm van een fietsstraat", zegt De Vos. "Als de fietsostrade in de hoogte wordt gelegd, komt er een talud met een basis van ongeveer zes meter beton. Dit is een volledige kaalslag. Van de creatie van een groot buurtpark kan er onmogelijk sprake zijn en de kastanjebomen overleven de aanleg van een fietsostrade in de hoogte niet. We willen met een fietsstraat een waardig alternatief uitwerken. We nodigen het district Berchem uit om mee te doen met dit project. Om deze wijk klimaatrobuust te maken, hoef je niet zoveel te ontharden."

Districtsschepen Bruno De Saegher (N-VA) is in Berchem bevoegd voor publiek domein en straatvergroening. Hij meldt dat het plan voor een fietsostrade in de hoogte al in de maak is. "De brug die over de Deurnestraat moet, heeft zijn helling al klaar. Dit sluit aan na de werken aan de F11 in Lier. In 2023 of 2024 moet de fietsostrade klaar zijn. Maar die maakt dan wel een heraanleg mogelijk. In ons ontwerp wordt die lange strook van verschillende percelen een groene parkzone. We voorzien stadslandbouw, wegeltjes, bankjes, enzovoorts. We willen dat wel in een synergie met de buurt realiseren. Het is een zeer lange strook. Dat kunnen we niet met eigen middelen realiseren. Die volkstuintjes worden nu privaat gebruikt. Het is een allegaartje, soms pittoresk, dan weer een halve akker. Voor ons is het nieuw dat de actievoerders afzien van dat private gebruik. We zijn alvast blij dat ze ons daarin zouden volgen."

Wees de eerste om het nieuwste te lezen!

Maak een gratis website.