KLIMAATADAPTATIE

24-11-2021

Aspecten die in dit onderdeel onderzocht werden: 

1.Hitte-eilandeffect en de beschermende rol van onze bomen en groen in ons Saffierpark

2. Waterhuishouding en verdroging

3. Meerwaarde stadsbossen 

4. Diversiteit & ecologische corridor

Je vindt het volledige hoofdstuk hier terug.

Maak een gratis website.