MOBILITEIT

24-11-2021

We vonden een interessante groep mobiliteitsexperten die voor ons de huidige plannen onder de loep namen en deze afzetten tegen de ruimere mobiliteitsnoden in onze wijk. 

 Enkele voorlopige conclusies uit hun onderzoek:

  • De F11 lost de verkeersonveiligheid voor fietsers in de Saffierstraat niet op (ondanks grote investering in infrastructuur).
  •  De F11 heeft met het oog op de modal shift een laag potentieel op vlak van aantrekking van nieuwe fietsers.
  • Er is nog grote onduidelijkheid over hoe en waar de F11 logisch zal aansluiten op andere fietsverbindingen.
  • Verschillende alternatieven werden onvoldoende onderzocht

Het volledige hoofdstuk 'mobiliteit' kan u hier integraal nalezen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuws over het Saffierpark en de expertennota.

Maak een gratis website.