Steun BAF11 Groenenhoek

04-07-2022

Baf 11 pleit voor een beter alternatief voor de fietsostrade F11 die rekening houdt met de rijke biodiversiteit van onze groenstrook in de Saffierstraat en de belangen van de wijk en de fietsers nastreeft. 

We lieten verschillende experten de situatie onderzoeken (o.a. op vlak van biodiversiteit, mobiliteit, ecologie en cultureel erfgoed) en bundelden al hun bevindingen in een expertennota, die je op onze website kan raadplegen.

Wij zijn nu al dankbaar voor de massale steun die we krijgen vanuit de buurt en daarbuiten. Onze acties en boodschap zijn helaas nog steeds hard nodig, gezien de stad onze expertennota naast zich neer lijkt te leggen.

Wil je graag een extra steentje bijdragen en zo de boodschap voor een beter alternatief voor de F11 mee kracht bijzetten? Jouw steun is zeer welkom! 

WAT KAN JE CONCREET ALLEMAAL DOEN?

  • Je kan een bijdrage overschrijven op het rekeningnummer van Beter Alternatief Fiestostrade F11 vzw: BE20 8918 7419 7756 met vermelding 'steun BAF11' en eventueel je mailadres' (vervang de @ door at)
    Lees hieronder waarom financiële steun noodzakelijk is.
  • Hang onze affiche aan je raam om je steun voor het groen te tonen. Je kan deze affiche zelf printen of een exemplaar aanvragen via mail.
  • Je kan deelnemen aan onze evenementen en acties, je kan er eten & drinken en tegelijk blijf je op de hoogte.
  • Je kan je opgeven als vrijwilliger via mail om ons te helpen met acties.
  • Je helpt onze zaak ook door kennissen, vrienden, politiekers aan te spreken over deze zaak.
  • Raad hen zeker ook zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief (en hem te lezen) en onze FB-pagina te volgen.


WAAROM IS FINANCIËLE STEUN NODIG?
Helaas bereiden we ons met Baf11 Groenenhoek voor op enkele juridische stappen gezien de stad onze expertennota naast zich neer lijkt te leggen, er zal snel een aanvraag volgen voor een omgevingsvergunning voor het project.

Gelukkig wonnen we intussen al juridisch advies in en lijkt onze zaak erg sterk (op basis van ons onderbouwde expertenrapport). Maar er zijn uiteraard kosten verbonden aan de procedure die we moeten starten. We schatten zo'n 6.000 euro nodig te hebben gezien we samen met onze experten al veel voorbereidend werk deden.

Daarom roepen we betrokkenen en buren op om, indien mogelijk, ook een financiële bijdrage te doen die nodig is om ons dossier juridisch aan te kaarten. De middelen worden gebruikt om deze juridische kosten te dekken. Indien blijkt dat we voldoende financiële middelen hebben, zal het resterende bedrag onverwijld overgemaakt worden aan een goed doel.
Om zo transparant mogelijk te werken, maakten we een rekeningnummer aan en houden we een open boekhouding bij die je als schenker uiteraard steeds mag inkijken.

Samen met vele groenenhoekers zijn we je nu al dankbaar voor elk steentje dat je kan bijdragen aan het behoud van ons kostbare groen in onze buurt.

Warme groet!

BAF11Groenenhoek

Maak een gratis website.