Veel persaandacht voor onderzoek biodiversiteit

07-06-2022

Verschillende media pikten afgelopen week ons onderzoek naar biodiversiteit op. We zijn blij met deze terechte aandacht voor de groenstrook en de waarde. 

De stad reageerde op het onderzoek door te stellen dat:

"Wij stellen de absolute veiligheid van de fietser voorop", reageert Berchems districtsschepen van Openbaar Domein Bruno De Saegher (N-VA). "Er zijn te veel kruisingen op straatniveau. Daar een fietsostrade aanleggen, zal voor ongevallen zorgen. Dat weten we uit ervaring." (GVA 7/6/2022)

Dit is vreemd gezien enerzijds erkent het district de onveilige situatie in de Saffierstraat, anderzijds zal met het traject enkel de veiligheid voor de gebruikers van de F11 verbeteren. Wijkbewoners, fietsende schoolkinderen, als vele andere vele fietsers die onze wijk aandoen worden m.a.w. in de koude gelaten. Hier wordt ons inziens een enorme kans gemist om met deze investering de veiligheid van de hele wijk te verbeteren. 
Maak een gratis website.