OMGEVINGSVERGUNNING 
Saffierstraat en Fietsostrade

Eén jaar na de viering 100 jaar Tuinwijken Groenenhoek Berchem verschenen de gele borden met de omgevingsvergunning voor 'Geïntegreerd ontwerp Saffierstraat en fietsostrade'. Het plan voor een fietssnelweg op verhoogde talud met maar liefst 26.000 kubieke meter aangevoerd grond die Saffierpark begraaft, blijft helemaal overeind. Dat dit absurde en achterhaalde project als 'vergroening' wordt voorgesteld treft alle verbeelding, zeker gezien de inzichten van verschillende experten, die we ook overmaakten. 

Daarom roepen we iedereen op bezwaarschrift in te dienen! Op deze pagina vind je hoe je dit kan doen.

1. Hoe dien ik mijn bezwaarschrift in?

Bezwaarschrift kan je indienen online via het omgevingsloket. Dit is de voorkeursoptie, want dan worden de bezwaarschriften goed geregistreerd.  Per post of fysiek aan het omgevingsloket leefmilieu (de laatste optie enkel in Mortsel) kan ook.  Het modelbezwaarschrift van BAF11 kan aangevuld worden met persoonlijke bezwaarschriften. Dat is erg belangrijk!

Op deze pagina vindt u uitgebreide instructies.

Het openbaar onderzoek zal lopen tot en met 28 juni in Mortsel en tot en met 29 juni in Antwerpen.   

2. Kan ik hulp krijgen bij het indienen van mijn bezwaarschrift?

Het indienen van bezwaarschrift kan omslachtig zijn. Baf11 Groenenhoek wil iedereen die het wil kans geven een bezwaarschrift in te dienen. We doen dit op 2 momenten fysiek o.a. 16 juni in het Saffierpark. Indien dit niet voor je past mail even naar groenenhoekbaf11@gmail.com. We helpen je graag mee op weg!

3. Kunnen vrienden en kennissen van buiten Antwerpen/Mortsel ook bezwaarschrift indienen?

Iedereen die ons Saffierpark een warm hart toedraagt kan een bezwaarschrift indienen. Twijfel dus niet om ook kennissen, vrienden van buiten Antwerpen/Mortsel te overtuigen van het nut en de waarde van ons Saffierpark tegenover het onnut van 27.582m² verharding! 

4. Kan ik naast het bezwaarschrift op een andere manier helpen? 

Alle hulp is zeker welkom. In de eerste plaats kan je vrienden, kennissen of buren warm maken om een bezwaarschrift in te dienen. Onze communicatie hierrond mee te verspreiden op sociale media. Wil je ook actief helpen op acties (zwerfvuilactie, Saffierparkdag, folders verdelen,...)? Mail naar Groenenhoekbaf11@gmail.com.

5. Volstaat het dat ik het modelbezwaarschrift gebruik?

Dit volstaat om kenbaar te maken dat je niet eens bent met het project. We moedigen iedereen aan argumenten op te nemen die jij belangrijk vindt en ook persoonlijke argumenten toe te voegen. Ieder heeft zijn eigen redenen en het is belangrijk ze allemaal kenbaar te maken.

6. Kan mijn kind ook een bezwaarschrift indienen?

Vanaf 10 jaar is het mogelijk om bezwaarschrift in te dienen. Dus ook het verdwijnen van je speelplek is een argument...

Maak een gratis website.