Hoe dien je bezwaarschrift in tegen het project fietsostrade in de Saffierstraat?

Bezwaarschriften indienen kan online via het omgevingsloket, per post of aan het loket van de dienst leefomgeving (deze laatste optie enkel in Mortsel). Heldere instructies voor elk van deze indien-opties vindt je onderaan. Let op: je kan geen bezwaar per mail indienen. 

Vul het modelbezwaarschrift van BAF11-Groenenhoek onderaan zeker aan met je persoonlijke bezwaren.

De uiterste datum voor het indienen is 28 juni 2024 voor Mortsel en 29 juni 2024 voor Antwerpen. 

Ook als je geen inwoner bent van Antwerpen of Mortsel kan je een bezwaarschrift indienen!

Indien je ondanks de duidelijke uitleg hieronder toch moeilijkheden ondervindt bij het indienen van je bezwaarschrift, stuur ons dan een e-mail groenenhoekbaf11@gmail.com. Enkele vragen bij bezwaarschrift beantwoorden we in onze FAQ. 

Stuur de bevestiginsmail die je ontvangt na indienen ook door naar ons. Zo kunnen we het totaal aantal bezwaarschriften mee opvolgen. 

Alvast bedankt voor uw steun! 


1) Indienen via het omgevingsloket

Ook als je elders woont, kunt je op deze manier bezwaarschrift indienen. 

STAP 1:

Surf naar het dossier in omgevingsloket via deze link: https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/2024029362 en klik bovenaan rechts op ' Ik wens een bezwaarschrift aan te maken'

STAP 2:

Log in met je eID, itsme, mobiele app of SMS.

STAP 3:

Vul je persoonlijke gegevens in, kies in welke gemeente je bezwaar wil indienen en vink de gewenste vakjes aan.

Je kan de tekst van het bezwaarschrift rechtstreeks knippen, plakkenen aanvullen in het tekstvak (voorkeur optie).

Indien je het bezwaarschrift enkel als bijlage wil toevoegen moet je in het vak 'inhoud van het bezwaarschrift' duidelijk verwijzen naar de bijlage, bv. 'zie mijn bezwaren tegen project Geïntegreerd ontwerp Saffierstraat en fietsostrade - Duplicaat van 2022168591 (2024029362) in bijlage'

STAP 4:

Knip en plak het modelbezwaarschrift in het tekstvak. Vul dit modelbezwaarschrift onderaan aan met je persoonlijke  bezwaren, en wijzigingen aanbrengen kan natuurlijk ook. Hier kan je ons modelbezwaarschrift openen.  Je kan het document via de link downloaden (klik op bestand > downloaden) om nog te bewerken of rechtstreeks kopiëren in het tekstvak.

Download Word

STAP 5:

Indienen. Vink het vakje naast 'Ik verklaar dat mijn bezwaarschrift volledig is en klaar is om in te dienen.' aan en druk op de blauwe knop.

STAP 6:

Stuur de bevestigingsmail die je ontvangt door naar groenenhoekbaf11@gmail.com. Zo zijn we er zeker van dat het totaal aantal bezwaarschriften juist wordt geregistreerd.


2) Indienen per post (Antwerpen, Mortsel), of fysiek aan loket stedelijke dienst leefomgeving (Mortsel)

Je kan je bezwaarschrift ook per brief (Antwerpen, Mortsel) of fysiek aan loket stedelijke dienst leefomgeving (Mortsel) indienen. Hieronder vind je de modelbrief die je kan downloaden. De geel gemarkeerde tekst moet je vervangen door je eigen informatie. Laat in elk geval het projectnummer op het bezwaarschrift staan.

Ook als je elders woont, kun je op deze manier bezwaarschrift indienen.

STAP 1:

Stel je bezwaarschrift op. Wees zo concreet mogelijk:

  • Bezwaar tegen de omgevingsvergunningsaanvraag voor de F11 in de Saffierstraat (OMV_2024029362, SW/V/2024029362) (--> gebruik dit als titel van je bezwaarschrift)
  • Jouw naam, voornaam en adres
  • Omschrijf duidelijk de reden van jouw bezwaar. Je kan je ook baseren op de modelbezwaarschriften van BAF11 Groenenhoek en die aanvullen met je eigen bezwaren.
    Je kan het document via onderstaande link downloaden (klik op bestand > downloaden).

                              Download word 

  • Sluit de brief af met de datum


STAP 2: 

Dien jouw bezwaren of opmerkingen in:

Voor Antwerpen

  • Per brief: college van burgemeester en schepenen, t.a.v. Dienst Vergunningen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

Voor Mortsel

  • Per brief: college van burgemeester en schepenen t.a.v. dienst leefomgeving, Stadsplein 2, 2640 Mortsel
  • Fysiek afgeven: Loket stedelijke dienst leefomgeving, Neerhoevenlaan 50, 2640 Mortsel


STAP 3: 

Laat ons even per mail groenenhoekbaf11@gmail.com weten dat je bezwaarschrift hebt ingediend. Zo wordt het aantal bezwaarschriften goed geregistreed.

Maak een gratis website.