Dien mee bezwaarschrift in

28-05-2024

Vanuit BAF11-Groenenhoek roepen wij iedereen, buurtbewoners, sympathisanten en betrokken op om tot en met 28 juni in Mortsel, en tot en met 29 juni in Antwerpen in te dienen tegen het traject voor fietsostrade F11 op verhoogde talud in de Saffierstraat. De beste manier om bezwaarschrift in te dienen is online via het omgevingsvergunningenloket én daarna je bevestigingsmail door te sturen naar groenenhoekbaf11@gmail.com, maar er zijn ook andere opties. Alle instructies zijn te vinden op: BAF-Groenenhoek.be/bezwaarschrift2.

Wij bundelden al enkele bezwaren in een voorbeeldbezwaarschrift (zie instructies) die jullie best zelf nog aanvullen met eigen bekommernissen en bezwaren. Laat ons een duidelijke stem tegen dit absurde en achterhaalde project horen. Laat ons elkaar daarbij helpen! Ondervind je ondanks deze instructies toch moeilijkheden bij het opstellen of indienen van je bezwaarschrift, aarzel dan niet om ons per mail te contacteren groenenhoekbaf11@gmail.com.

1. Hoe dien ik mijn bezwaarschrift in?

Bezwaarschrift kan je indienen online via het omgevingsloket.  Per post of fysiek aan het omgevingsloket leefmilieu (de laatste optie enkel in Mortsel) kan ook.  Het modelbezwaarschrift van BAF11 kan aangevuld worden met persoonlijke bezwaarschriften. Dat is erg belangrijk!

Op deze pagina vindt u uitgebreide instructies.

2. Kan ik hulp krijgen bij het indienen van mijn bezwaarschrift?

Het indienen van bezwaarschrift kan omslachtig zijn. Baf11 Groenenhoek wil iedereen die het wil kans geven een bezwaarschrift in te dienen. Wil je hulp bij het online indienen, of wil je graag een papieren modelbezwaarschrift ontvangen dat je zelf uiteraard ook nog kan aanpassen, stuur ons een mailtje: naar groenenhoekbaf11@gmail.com. We helpen je graag mee op weg!

3. Waarom een bezwaar tegen deze plannen van de fietsostrade?

Het geplande traject is achterhaald en staat haaks op een moderne visie op mobiliteit en klimaat. Lees het uitgebreid expertenrapport er gerust op na. We zetten hier al wat knelpunten op een rij:

- Door de aanleg van de F11 in de Saffierstraat verdwijnt een biodivers natuurgebied van 2,7 ha. Het huidige Saffierpark is een leefgebied waar tal van diersoorten zich voortplanten, voedsel verzamelen en overwinteren.

- In tijden van klimaatopwarming dreigt een cruciaal groengebied te verdwijnen dat onder meer dienst doet als schaduwplek, buffer tegen geluid, wateroverlast en hitte.

- Het huidige Saffierpark dient als belangrijke groene corridor voor heel wat vogels, insecten en zoogdieren.

- De verhoogd aangelegde F11 lost de verkeersonveiligheid voor fietsers in de Saffierstraat niet op (ondanks grote investering in infrastructuur).

- De F11 heeft met het oog op de modal shift een laag potentieel op vlak van aantrekking van nieuwe fietsers.

- BAF11-Groenenhoek pleit onverkort voor de aanleg van een fietsstraat als breed gedragen alternatief. Verschillende alternatieven werden onvoldoende onderzocht.

4. Kunnen vrienden en kennissen van buiten Antwerpen/Mortsel ook bezwaarschrift indienen?

Iedereen die ons Saffierpark een warm hart toedraagt kan een bezwaarschrift indienen. Twijfel dus niet om ook kennissen, vrienden van buiten Antwerpen/Mortsel te overtuigen van het nut en de waarde van ons Saffierpark tegenover het onnut van zoveel extra verharding! 

5. Kan ik naast het bezwaarschrift op een andere manier helpen? 

Alle hulp is zeker welkom. In de eerste plaats kan je vrienden, kennissen of buren warm maken om een bezwaarschrift in te dienen en onze communicatie hierrond mee te verspreiden op sociale media. Je kan ook financieel steunen of actief helpen op acties (zwerfvuilactie, Saffierparkdag, folders verdelen,...)? Kijk hiervoor op steun BAF11.

6. Volstaat het dat ik het modelbezwaarschrift gebruik?

Dit volstaat om kenbaar te maken dat je niet eens bent met het project. We moedigen iedereen aan argumenten op te nemen die jij belangrijk vindt en ook persoonlijke argumenten toe te voegen. Ieder heeft zijn eigen redenen en het is belangrijk ze allemaal kenbaar te maken. Je kan ook extra standpunten halen uit onze expertennota!

7. Kan mijn kind ook een bezwaarschrift indienen?

Vanaf 10 jaar is het mogelijk om bezwaarschrift in te dienen. Dus ook het verdwijnen van je speelplek is een argument...

Maak een gratis website.